Foreign Languages

O`zbekiston Respublikasi hududida oila institutini rivojlantirishni amalga oshirish; zamonaviy o`zbek ayolining oilada va jamiyatda tutgan o`rni, mamlakatimizda ularga davlat siyosati darajasida e’tibor qaratilayotgani va bu g`amxo`rlik mahsuli o`laroq, ularning erishayotgan muvaffaqiyatlari, jam...
Jadvali mavjud emas