MAHALLA

«Mahalla» teleradiokanali» davlat unitar korxonasi o`z faoliyatini va ijodiy-ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishda quyidagi ustuvor yo`nalishlarni ko`zda tutadi. Mamlakat aholisini o`zbek xalqining ko`p asrlik tarixi davomida fuqarolarning o`zini o`zi boshqarish organi sifatida shakllangan ...