MADANIYAT VA MARIFAT

Aholining madaniy va ma’rifiy darajasini oshirish, o`sib kelayotgan avlodda ilmiy kashfiyot va bilimlar. madaniy qadriyatlarga bo`lgan qiziqishlarini shakllantirish, O`zbekiston xalqining boy madaniy va ma’rifiy merosini asrab-avaylash va yanada boyitishga qaratilgan yuksak badiiy saviyadagi ma’navi...