BOLAJON

Bolalar atrof dunyoni idrok qilishni, milliy qahramonlar hamda o`zbek xalqining va jahondagi boshqa xalqlarning dostonlari, eposlari va ertaklari personajlarining tarixi misolida bola ongida ezgulik va adolatni shakllantirib, qaror toptirishga yo`naltirilgan bilim doirasini kengaytiruvchi va intelle...